Львівський Обласний Учбовий Центр

Комунальне підприємство Львівської обласної ради "Львівський обласний учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації робітників та інженерно-технічних працівників і спеціалістів для виконання робіт із підвищеною небезпекою" відповідно для ліцензії від 08.01.2013 року №073338, виданої Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України, надає послуги з професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до кваліфікованих робітників та інженерно-технічних працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Робітники та інженерно-технічні працівники і спеціалісти для виконання робіт з підвищеною небезпекою, періодично, згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знаннь з питаннь охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), затвердженого наказом Державного Комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 року №15, зобов'язані проходити навчання в спеціалізованих підприємствах з підвищення кваліфікації та перевірки знаннь з питань охорони праці та безпечного ведення робіт, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров'ю, майну, довкіллю.
Згідно з вимогами, спеціальне навчання для робітничих професій має здійснюватися щорічно, для інженерно-технічних працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, або там де є потреба в професійному доборі, - раз на три роки, а у разі виходу нових НПАОПів - повторно.
Підприємство володіє всіма дозволами, ліцензіями і сертифікатами для здійснення своєї діяльності. Навчання з питаннь охорони праці є найефективнішим засобом профілактики виробничого травматизму. Кожний роботодавець має усвідомити, що працівник, який пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та володіє безпечними методами робіт, збереже не лише власне життя і здоров'я, а й убезпечить від трагедій своїх колег.
КП ЛОР "ЛОУЦ" пропонує повний комплекс послуг з організації охорони праці на підприємстві.

Львівський Обласний Учбовий Центр

Підприємство володіє всіма дозволами, ліцензіями і сертифікатами для здійснення своєї діяльності.

Підготовка та підвищення кваліфікації робітників
Підготовка та підвищення кваліфікації робітників
Підготовка та підвищення кваліфікації робітників

Контакти та адреса

Контакти